Cái tội nghịch trộm điện thoại

Tưởng không ai theo dõi, anh chàng này âm thầm lấy điện thoại ra nghịch trộm. Hậu quả là ăn nguyên cái khay vào đầu.

Ảnh cười

Chùm ảnh 'gà khỏa thân' siêu vui nhộn